Notice-and-Takedown Procedure van Knippin ICT

Deze notice-and-takedown procedure is van toepassing op alle diensten, producten en gerelateerde dienstverleningen die worden aangeboden door Knippin ICT. Indien u een klacht heeft over een door ons gehoste dienst van een van onze klanten, kunt u ons informeren door het invullen van het klachtenformulier onderaan deze pagina.

1. Bevestiging en Verificatie

Bij ontvangst van een klacht via het klachtenformulier, bevestigt Knippin ICT zo spoedig mogelijk de ontvangst aan de indiener. Knippin ICT verifieert de verstrekte gegevens naar beste kunnen. Indien er gegevens ontbreken of incorrect zijn, zoals aangeleverd door de indiener via het klachtenformulier, vraagt Knippin ICT de indiener om aanvullende informatie te verstrekken.

2. Informatie Niet (Meer) Online

Indien blijkt dat de informatie niet (meer) online staat of door een andere partij wordt gehost, informeert Knippin ICT de indiener over deze partij. De klacht wordt dan als afgehandeld beschouwd.

3. Doorsturing naar Klant

Als de indiener de klant vooraf niet heeft benaderd, zal Knippin ICT de klacht doorsturen naar de klant met een reactietermijn van twee werkdagen en de indiener informeren over deze doorgeleiding. Knippin ICT stuurt de reactie van de klant door naar de indiener, die kan aangeven of hij akkoord gaat met de reactie. Indien akkoord, wordt de klacht als afgehandeld beschouwd en wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Indien de klant niet binnen twee werkdagen reageert, neemt Knippin ICT verdere stappen.

4. Verwijdering of Aanpassing van Informatie

Indien de indiener om verwijdering of aanpassing van het materiaal heeft gevraagd, maar de klant hier niet aan voldoet, zal Knippin ICT een beoordeling maken:

 • a. Gegrond Bevonden Klacht: Indien Knippin ICT de klacht gegrond acht, zal zij het materiaal verwijderen of blokkeren en beide partijen informeren over deze actie. De reden van verwijdering wordt naar de klant gemotiveerd.
 • b. Ongegrond Bevonden Klacht: Indien Knippin ICT de klacht ongegrond vindt, zal zij dit gemotiveerd aan de indiener communiceren.

5. Identificatie van de Klant

Indien de indiener identificatie van de klant verzoekt, maar de klant niet bekend wil worden gemaakt, zal Knippin ICT een beoordeling maken:

 • a. Gegrond Bevonden Klacht met Legitiem Belang: Indien Knippin ICT de klacht gegrond acht en de indiener een legitiem belang heeft bij identificatie, zal Knippin ICT de vestigingsgegevens van de klant verstrekken aan de indiener.
 • b. Ongegrond Bevonden Klacht of Geen Legitiem Belang: Indien Knippin ICT van mening is dat de klacht ongegrond is, of de indiener geen legitiem belang heeft bij identificatie, zal zij dit gemotiveerd aan de indiener mededelen.

6. Spoedmeldingen

In het geval van een spoedmelding zal Knippin ICT de bovengenoemde stappen binnen één werkdag doorlopen. De spoedmelding dient door de indiener gemotiveerd te worden. Op basis van deze motivatie bepaalt Knippin ICT of de melding binnen de spoedtermijn wordt behandeld.

Aanvullende Interne Stappen

Voor situaties waarin Knippin ICT zelf geen standpunt kan of wil innemen over de klacht, wordt de ontvangen klachtinformatie doorgestuurd naar de juridisch adviseur van Knippin ICT. De juridisch adviseur adviseert over de te nemen stappen. Knippin ICT is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert zowel de klant als de indiener.

 

  Contactformulier

  Vul het onderstaande formulier in om uw klacht in te dienen:


  Weghalen/blokkeren van het materiaalAfgifte van NAW-gegevens van de plaatser


  Inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander recht van de melderRacistische, haatzaaiende of discriminerende uitlatingSmaad, laster, belediging of bedreiging van de melderSchending van de privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)Kinderporno of andere illegale pornografische publicatieComputercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)  NeeJa  NeeJa